kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.- Zin om mee te gaan naar Jordanië en Israël? ....... Meer informatie .....

- VACATURE***Kijk hier voor de omschrijving***

- Brochure Kringwerk 2019-2020

- Gemeentegids van de Petruskerk

- Nieuwsbrief 4 van Amecet, groeten van Els van Teijlingen

- Werkverslag 2017 - 2018 van ds. M.J. Wisse

- Informatie over de Maaltijd van de Heer (bron:PKN, prof. dr. J. Muis)

- Informatie over "Geloven in de Delta"

- Privacybeleid


ACTUALITEITEN

STARTzondag in Nieuwdorp 29 september 2019


Grote schoonmaakbeurt voor het orgel

Tijdens de restauratie van de kerktoren was er nogal wat stof (gruis) in en op het orgel terechtgekomen. Op 5 augustus 2019 is de Firma Nijsse uit Wolphaartsdijk begonnen met de schoonmaak en het stemmen van het orgel. Dit karwei is inmiddels geklaard. Het orgel klinkt weer fantastisch!


Op het klavier is een automatische toetsendrukker geplaatst. Met de afstandsbediening kan elke gewenste toets ingedrukt worden. Vroeger moest een klavierhulp de toetsen indrukken. Nu kan één man een orgel stemmen.

Op de foto hieronder zie je het binnenwerk met op de rechter foto de metalen- en houten orgelpijpen.

René Nijsse toont hier een orgelpijp met daarin het stemgedeelte. Om de juiste toon te bereiken wordt het "krulletje" naar boven of naar onderen geschoven. Ook de houten orgelpijpen kunnen gestemd worden.


In de nacht van 12 op 13 juli 2019 is een flinke tak van een boom afgebroken. De toegang naar de consistorie werd hierdoor geblokkeerd. Gelukkig hebben een paar vrijwilligers de tak zo goed mogelijk opgeruimd. Hartelijk dank!

Oecumenische openluchtdienst in Lewedorp op 30 juni 2019


Het was weer hard nodig om de heg van de kerk onderhanden te nemen. Een hele klus. De vrijwilligers hebben het karwei in een morgen(!) gefikst. Hartelijk dank voor jullie inzet mannen!Op Pinkstermorgen hebben we geprobeerd reuzen bellen te maken tijdens de kindernevendienst. We hadden daar een beetje wind bij nodig anders lukte het niet goed. Deze wind doet ons ook denken aan de Heilige Geest die tijdens Pinksteren het huis binnen waaide bij de leerlingen van Jezus. Zij kregen hierdoor kracht en de woorden waaiden in hun hoofd. Woorden die zij spraken tegen iedereen die het verhaal over Jezus en God wilden horen.


Actiedag voor Amecet.

Zaterdagmorgen 11 mei 2019 was het al vroeg erg druk in en rond de kerk. De laatste puntjes werden op de "i" gezet voor de actiedag ten behoeve van Amecet.
De één was bezig met het feestelijk versieren van de kerk, de ander met alles klaar zetten om de pannenkoeken te bakken, weer een ander met het snijden van cake en gebak. De sfeer zat er al goed in.
Onder het genot van een kop koffie werd al gespeculeerd of het deze dag druk zou worden ja of nee, in de omliggende dorpen was vandaag ook van alles te doen.
De optimist onder ons zei, “dat hebben we nu net niet in eigen hand” maar dat is ook een uitdaging voor deze dag.

Ruim voor de klok van 11.00 uur stonden de eerste bezoekers al voor de kerk. Snel de deur open gedaan en het was direct enorm druk. Bij elke tafel stond wel een bezoeker of bezoekers, en zo was iedereen bezig met onderhandelen, zaken doen en verkopen.
Ook ons “kerkterras” werd druk bezocht, er werd daar gezellig over van alles en nog wat gekletst. Er stond ook een kraampje met spulletjes vanuit Oeganda, waar werd geïnformeerd over het werk van de stichting en wat gekocht.
Op een gegeven moment was er de geur van vers gebakken pannenkoeken in de kerk. Ook hier stonden bezoekers in de rij en werden bestellingen gedaan.

Tot slot weer alles opruimen, de kerk schoonmaken en alle stoelen terug op zijn plaats zetten. Iedereen was het er over eens dat het een gezellige, leuke en geslaagde dag is geweest. En bovenal, lekker druk. De één een beetje moe, de ander last van een zere rug, maar iedereen dik tevreden.
En tevreden mogen we zeker zijn, er is voor een schitterend bedrag van €706,20 verkocht. Iedereen die heeft mee gewerkt, op welke manier dan ook om deze dag te doen slagen, hartelijk dank. Zonder de inzet van alle vrijwilligers was ons dit niet gelukt.

Namens de diaconie,

Cathrien Sandee
Pasen 2019

Een week voor Palmzondag werden door de kinderen van de nevendienst paaskruisen gemaakt en versierd. Op Palmzondag werden een aantal van deze paaskruisen bezorgd bij verschillende mensen in 's-Heer Arendskerke die niet naar de kerk konden komen.

De kinderen van de nevendienst werkten aan hun eigen project in de 40-dagentijd


Kinderdienst in Borssele op 3 februari 2019

Droom jij weleens, droomt u weleens?

In de kinderdienst in Borssele heeft Celeste een aantal verhalen uit het leven van Jozef voorgelezen. De kinderen wilden graag kijken en daarom hebben de “nevendienst-juffen” zich verkleed als vader Jakob, broers, en zelfs een dominee als “karavaan-leider”. De echte hoofdrol was voor Dieshara als een hele trotse Jozef, een gevangen Jozef en een machtige Jozef. Door veel kinderen was de echte put geknutseld en een prachtige jas gekleurd.
Het lied “Jozef had een jas” verteld het hele verhaal en konden we samen zingen. Het is een leuk filmpje op YouTube! Klik HIER voor het filmpje en het liedje.
Lisanne heeft ons bijgepraat over het wonen in “Amecet”. De mooie fotoboeken konden na de dienst bekeken worden en er waren spulletjes die in Afrika gemaakt zijn, te koop.
Als herinnering kregen alle kinderen een dromenvanger cadeau, om de goede en mooie dromen vast te houden en terug te denken aan Jozef die het niet altijd makkelijk had maar ervaarde dat God dichtbij hem bleef.Vrijwilligers gezocht

Om de twee weken wordt er in Poelwijck op woensdagmiddag een kerkdienst gehouden. De voorgangers komen beurtelings uit de Damiaanparochie en de protestantse gemeente van ’s-Heer Arendskerke. Vrijwilligers maken de zaal gereed voor de kerkdienst, halen bewoners op en brengen hen na de kerkdienst en de koffie weer naar hun kamer. De kerkdiensten beginnen om 14.30 uur. De vrijwilligers starten om 13.30 uur met het klaarzetten van de zaal en zijn omstreeks 16.00 uur klaar met hun werk.
Omdat onlangs twee vrijwilligers gestopt zijn met dit werk, hebben we dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Overal en ook hier geldt immers: vele handen maken licht werk. Als u iemand weet die dit werk wil of kan doen, of wanneer u dit zelf wilt doen, wilt u dan contact met mij opnemen (e-mail: ; tel.nr. 0113-561322). Ook mensen die niet behoren tot de parochie of de protestantse gemeente zijn welkom en ook leden van buurgemeenten. Nodig zijn respect voor de bewoners, affiniteit met de kerkdiensten, plezier in het werk.

****************

Nieuwjaarsconcert 26 januari 2019 Brassband Excelsior

Muzikaal programma van brassband Excelsior onder leiding van René Nelis met medewerking van organist Michiel Kwekkeboom en pianist René Nelis(!)

Restauratie kerktoren voltooid


Kerstviering 2018

De juffen van de nevendienst ontdekken dat ze door alle drukte en beslommeringen de kerstviering hebben vergeten..... De kinderen gaan dit probleem oplossen. Ook de oude zondagschoolmeester gaat zich er mee bemoeien. Zonder dat ze beiden van elkaar wisten gaan ze samen aan de slag. De oude zondagschoolmeester heeft weinig op met de rol voor de kinderen maar de kinderen dachten daar juist heel anders over, ook zij tellen mee!

Fijne kerstviering op 20 december 2018 in het Heer Arendhuis, georganiseerd door de diaconie

Vrijwilliger 'Open kerk' worden??

Zoals u wellicht weet is de kerk iedere zomer op tien zaterdagmiddagen geopend voor belangstellenden. De openingstijden zijn van 13.30 uur tot 16.00 uur. We zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ook trots zijn op onze mooie kerk die het gezicht is van ons dorp. Bent u bereid één keer per jaar een zaterdagmiddag gastheer/vrouw te zijn dan zijn we daar erg blij mee.
Momenteel is het aantal vrijwilligers aan de krappe kant. Graag willen we dat iedere vrijwilliger maximaal één zaterdagmiddag de open kerk zal bemensen. Dit mag alleen en dit mag ook samen. Misschien wilt u een keertje meelopen met een vaste vrijwilliger? Dit is allemaal te regelen. Ook wordt er rekening gehouden met de zaterdagen die u niet zou kunnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma Joosse, e-mail:

****************

De kinderen van de kindernevendienst werken tijdens de adventstijd aan hun eigen project "Geloof met me mee!"

Regiodienst in Nieuwdorp op 28 oktober 2018


Gezellig op stap met de nevendienst!

Wat zullen we dit jaar met z’n allen gaan doen?... Met 2 volle auto’s vertrokken we op zaterdag 29 september naar “Het Appeltje” en klimbos “de Brabantse wal” in Bergen op Zoom.
Het was een succes: heerlijk weer, de hele middag samen buiten, spelen in de speeltuin en voor de waaghalzen een parcours op 3 meter hoogte tussen de bomen door. Afsluiten met eten wat je lekker vindt. En dan de hele speeltuin in het –bijna- donker voor de nevendienst kinderen van ’s-Heer Arendskerke!

Veel groeten van Micha, Benjamin, Farah, Floris, Victor, Abel, Rosie en Pieter. En van Karin, Carien, Rebecca en Mieke.

****************

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Onderhoud kerktuin

De kerktuin rondom de Petruskerk was weer hard toe aan onderhoud. Donderdag 23 augustus 2018 zijn een mooi aantal vrijwilligers aan de slag gegaan. Het resulaat mag er weer zijn. Mannen, hartelijk dank!

Het thema voor de kerkenpadroute 2018 was ‘Feesten in de kerk’ een ruim thema.

*************************************

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!

De oecumenische dienst op Hemelvaartsdag werd deze keer gehouden in de protestantse kerk DEO in Driewegen. Het thema in deze dienst: ALLES EN IEDEREEN.
Als teken van verbondenheid werd voor elke gemeente en parochie een kaars aangestoken.

Actiedag voor Nepal Succesvol!


De dag begon al vroeg op 28 april j.l. Er moest nog een partytent opgezet worden, ballonnen en vlaggetjes buiten opgehangen worden, om aan te geven waar de activiteiten plaats vonden. Maar met de vele vrijwilligers was dit vrij snel voor elkaar.
Eerder in die week was de kerk al leeg gemaakt en de schragen met planken neergezet. Hier konden de plantjes, boeken, lp’s, cd’s, jam, zelfgebakken cake en zelfgebakken koekjes op staan. Dit alles bestemd voor de verkoop.
En verkocht werd er die dag. Vooral in de morgen was het erg druk. Bij de ingang werden in de partytent pannenkoeken gebakken. Zo’n heerlijke geur lokt natuurlijk ook bezoekers.
De plantjes gingen als zoete broodjes over de toonbank. Ook voor de andere spullen was er veel belangstelling. Bij de kraam van Stichting Projecten in Nepal werd toch met regelmaat gevraagd wat de stichting precies doet. Veel mensen dronken een bakje koffie of thee met zelfgebakken taart. De hele dag door kwamen er toch wel mensen binnen om even te kijken wat er zoal te koop was. En zo stiekem weg, zag je ze toch weggaan met tasjes gekochte plantjes of andere spullen.
Rond 15.00 uur werd er aanstalten gemaakt voor het opruimen, schoonmaken van de kerk en het weer inrichten van de kerk.
Nadien met elkaar nog een bakje koffie en even napraten over de dag. Uiteraard was iedereen benieuwd naar de opbrengst van die dag.
De totale opbrengst van de 3 kerken bij elkaar bleek boven verwachting te zijn. Het bedrag is in totaal € 785,40 geworden.
Een mooi bedrag mede dankzij de inzet van de vrijwilligers. Allen hartelijk dank hiervoor. Zonder jullie was ons dit niet gelukt!
Stichting Projecten in Nepal heeft zelf ook nog handgemaakte spulletjes uit Nepal verkocht in de 3 kerken. Zij hadden een opbrengst van € 250,00. Al met al een geslaagde dag.

Dit was het laatste jaar alweer dat er een actiedag voor Nepal gehouden werd. Het project van 2 jaar voor het project Stichting Projecten in Nepal loopt in september af. Er zal de komende tijd nagedacht worden over een nieuw project. Dit nieuwe project zal dan gesteund worden door 4 diaconieën. Ook de diaconie van Nieuwdorp zal mee gaan doen aan het nieuwe project.

Namens de diaconie,
Marja Geldof


Vóór de kerkdienst hadden we een paasontbijt.

Liturgische bloemschikking in de 40-dagentijd 2018, Pasen.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Paasgroet

Tijdens verschillende de kindernevendiensten hebben de kinderen kaarten gemaakt. Deze werden op zondag 18 maart 2018 door de kinderen bezorgd/afgegeven bij de mensen die, om welke reden dan ook, niet meer naar de kerk kunnen komen. Ook bij dominee Wisse werd een kaart afgegeven. Dit werd zeer gewaardeerd!

De kinderen in de kindernevendienst houden zich in deze 40-dagentijd bezig met het project "Ik zorg voor jou". Elke week komt er een afbeelding bij

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Nepal

Begin januari 2018 zijn de opgestuurde spullen gearriveerd in Kathmandu, Nepal. De kinderen en jongeren zien er vrolijk uit op de foto’s terwijl ze de 4 dozen uitpakken. In april hopen Anja en Toob Meerman de “Down Syndrome Society” te bezoeken. Wellicht horen we daarna hoe het met iedereen gaat…?!
Hierbij iedereen hartelijk dank voor uw/je bijdrage aan de actie!

Namens "Federatie de Samenwerking", Mieke Rijken-Cijsouw

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Lunch voor de vrijwilligers

Als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers werd er op 21 januari 2018 een lunch aangeboden in Brasserie "de Panhoeve". Er waren zo’n 60 aanmeldingen.
Voorafgaand was er eerst de kerkdienst met daarna koffie drinken in de kerk.
Vanaf 12.00 uur werden wij verwacht bij de Panhoeve. Daar aangekomen, zocht iedereen een plekje aan tafel op. Het was een gezellig samenzijn met veel praten, lachen en eten.
De buffettafel voor de lunch was prachtig opgemaakt. Er was voor elk wat wils. Vanaf 14.00 uur gingen de eersten alweer huiswaarts. Iedereen had genoten van deze gezellige en lekkere lunch. Hun dank was groot.
Maar onze dank is ook groot want wat zouden wij zijn zonder vrijwilligers? We hebben jullie hulp hard nodig. We kunnen terug zien op een geslaagde middag.

******************************

Zondag 14 januari 2018 was de start van de federatie protestantse gemeente "Rond de Zwake". Deze dienst werd gehouden in Driewegen. Wij feliciteren hen van harte!

Kerstmusical "Hotel Toekan"


De kerstmusical werd uitgevoerd door de jongeren. Het decor voor deze musical is bijzonder mooi geworden. Hiervoor is de nodige creativiteit nodig om dit te bedenken, te tekenen en vervolgens te schilderen. Het vele oefenen voor deze musical is niet voor niets geweest. Het was een mooie uitvoering over Hannes die in Bethlehem woont en bedden wil verhuren. Maar ja, er was een probleem: In Bethlehem was al een herberg ....... Gelukkig is het allemaal goed gekomen!

Kerstviering ouderen

De Diaconie organiseerde bijna volgens traditie de kerstviering voor ouderen in het Heer Arendhuis. Er werd geluisterd naar een gedicht, kerstliederen gezongen, gelezen uit de bijbel, een kerstverhaal en als afsluiting nog een gedicht. Hierna werd genoten van een feestelijke broodmaaltijd.


De jaarlijkse federatieve jeugddienst op 26 november 2017 werd voorbereid door een enthousiaste groep jongeren uit de federatie. Wat een feestelijke dienst is het geworden. Bedankt!
Na de dienst was het mogelijk om na te praten onder het genot van koffie, thee of fris. De jongeren hadden hiervoor zelf koekjes en cake gebakken. Deze werden verkocht en de opbrengst was bestemd voor de Stichting Projecten in Nepal.

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!


Zaterdag 9 september 2017 was het weer open Monumentendag.
Eén van de activiteiten was te doen in de Petruskerk: Stoffel Gunst bespeelde het orgel en vertelde over de geschiedenis van het orgel. Ook gaf hij uitleg over de werking van dit bijzondere instrument. Er was een enthousiast groepje mensen aanwezig. Iedereen klom naar boven om Stoffel van dichtbij te zien spelen. Twee tieners hebben zelfs hun talent laten horen. Er ontstond spontaan een gelegenheidskoor en er werd afgesloten met een lied.


Klik HIER voor beluisteren van orgelspel door organist de heer S.GunstOp 4 januari 2015 werd de Federatie overeenkomst gesloten in Borssele


---- NIEUWS ----


---VOORUITBLIK---- 27 oktober 2019: Jeugddienst in Lewedorp


 

 

Kerkdiensten

De kerkdiensten vanuit de Petruskerk zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl
(Klik HIER om de kerkdiensten te beluisteren)


Diensten in
's-Heer Arendskerke

(Na elke Federatie-
dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie, thee of fris.
U bent hierbij van harte uitgenodigd)


 • Zondag
  22 september 2019,
 • Kleur: groen
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  De heer Daleboudt
 • Kindernevendienst

 • Zondag
  29 september 2019, Federatie STARTdienst
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. E. Rooze, Berghem (B)
 • Kindernevendienst

 • Zondag 6 oktober 2019,
 • Kleur: groen
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. K. v.d. Jagt
 • Kindernevendienst

 • Na deze kerkdienst wordt een gemeente-
  vergadering gehouden.
 • Dan wordt u bijgepraat over de toekomstplannen voor onze federatie. Informatie wordt uitgereikt op zondag
  29 september bij de federatiedienst in Nieuwdorp.
  Na deze datum kan de informatie ook worden opgevraagd bij de scriba van de kerkenraad.
  Iedereen van harte welkom!

 • Zondag
  13 oktober 2019, Regiodienst in Nisse
 • Kleur: groen
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorgangers:
  Ds. E.J. Rietveld en
  Ds. M.J. Wisse
 • Muzikale medewerking: regionale cantorij
 • Na de dienst is gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of fris

 • - Kijk hier voor meer informatie over de Regiodienst

 • Zondag
  20 oktober 2019,
 • Kleur: groen
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. A.C. den Hollander
 • Kindernevendienst
Diensten in Borssele

Diensten in Lewedorp

Diensten in Nieuwdorp

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'